Kwantificeren en meten in de sociale en gedragswetenschappen [Quantification and Measurement in the Social and Behavioral Sciences]

Publication
Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs