De Analyse van Verloopscurven met Additieve en Multiplicatieve Modellen [The Analysis of Growth Curves with Additive and Multiplicative Models]

Type