Analyse van Kruistabellen: Loglineaire Poisson Modellen voor Gewogen Aantallen [Analysis of Cross-Tables: Loglinear Poisson Models for Weighted Numbers]

Type