Emancipatie en Bevolkingsproblematiek: een Secundaire Analyse op het Leefsituatieonderzoek 1974 [Emancipation and Population Problems: a Secondary Analysis of the Life Situation Survey 1974]

Publication
Bevolking en Gezin