De Regressie van Intelligentiescores op Schoolloopbaanvariabelen onder Constanthouding van Sociale Achtergrond en Geslacht [The Regression of Intelligencetest Scores on Schoolcareer Variables while Controlling for Social Background and Sex]

Publication
Tijdschrift voor Onderwijsresearch